Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Eg Sneek, onderzoek

 

 

 

 

 

Het onderzoek naar verbanden tussen beeldende kunst en vormkrachten/planeetaspekten.

Opgeleid aan verschillende akademies, heeft de samensteller van deze site, Eg Sneek, naast zijn werk als beeldhouwer, vele jaren ervaring opgedaan in het begeleiden van leerlingen in hun creatieve processen.

In het begin van de jaren 1980 werden de eerste overeenkomsten gevonden. In het kunstonderwijs werd een relatie gelegd tussen het beeldende werk van leerlingen en planeetaspekten. 

Interesse in de verbanden tussen mikro- en makrokosmos heeft een basis gelegd voor deze nieuwe vorm van kunstbeschouwing.

Wat eerst bij leerlingen werd waargenomen, werd vele malen duidelijker in het beeldend werk van professionele kunstenaars.

Eén van de eerste kunstenaars was Pablo Picasso. Het onderzoek liet duidelijke verbanden zien tussen de stijlontwikkeling van Picasso en de planeetaspekten  tijdens zijn prenatale ontwikkeling.


 

 

Het opzetten van 'astroarts' en 'picasso.punt.nl'

Het was in februari 2010, dat ik rondliep op een overzichtstentoonstelling van Edgar Fernhout, in het Arnhems Gemeentemuseum. Ik zag daar een overzicht van het hele werk van Fernhout, met de plotseling overgang van een realistische weergave naar een volledig abstrakt werk, in de jaren rond 1957. Deze periode bleek samen te vallen met een Zon conjunct Saturnus in de prenatale ontwikkeling van Fernhout.

Deze ontdekking maakte, dat ik ertoe overging om mijn onderzoek, begonnen in 1982, uit te werken op internet.

De eerste site astroarts werd in 2010 uitgewerkt, en daarna aangevuld met nieuw onderzoeksmateriaal.

Omdat het fenomeen Picasso zo duidelijk is geworden in deze manier van onderzoek, zijn we deze studie vanaf 2011/2012 als een aparte site gaan uitwerken.

In 2014 ontstond de website over het werk van Piet Mondriaan. In deze website worden ook de leden van De Stijl besproken. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen Piet Mondriaan en Harry Holtzman en tussen Mondriaan en Jacoba van Heemskerck, Theo van Doesburg, Michel Seuphor.
Kunsthistorisch onderzoek

In de zomer van 2015 ontstond een discussie met enkele kunsthistorici over mijn gevolgde methode van onderzoek. Dat heeft geleid tot het opnieuw formuleren van mijn werkwijze. Waarbij naast de uitgangspunten, ook de vorm van het onderzoek wordt uitgelegd, de gevolgde methode, en de fenomenologisch vastgestelde resultaten.

Naast kunstenaars worden ook kunststijlen behandeld. Het fenomeen "tijdgeest" krijgt een nieuwe betekenis, uitgewerkt in o.a het Impressionisme, Symbolisme, de Abstractie in de kunst in 1911, het Surrealisme, de Cobra, etc.


Leonardo da Vinci

In de nazomer van 2015 verbleven we enkele weken in Carmignano, in de heuvels van Monte Albano, op 30 km afstand van Florence en 15 km afstand van Vinci, de geboorteplaats van Leonardo da Vinci.

Leonardo was misschien één van de eerste kunstenaars, die opmerkte dat schilders figuren afbeeldden die wel erg leken op de schilder zelf. In het "Trattato della Pittura" (1) noemde Leonardo verschillende voorbeelden waarin dat zichtbaar werd. Leonardo had daarvoor ook een verklaring: "De ziel van een mens heeft eenmaal zijn eigen lichaam vorm gegeven, en als die mens, als kunstenaar, zelf scheppend bezig gaat, dan ziet men in de afgebeelde figuren het uiterlijk van de kunstenaar terug."

Leonardo da Vinci noemde het "ziel", wij noemen het 'vormkracht'. Deze "ziel" en 'vormkracht' werkt tijdens de prenatale ontwikkeling aan een mens in wording, aan zijn gestalte, aan zijn innerlijke 'vormkrachten-lichaam'. Nu blijken deze 'vormkrachten' verband te hebben met de kwaliteiten van planeet-aspekten tijdens de prenatale ontwikkeling.  Deze kwaliteiten laten zich 'INWIKKELEN' in het 'wezen' in wording, en 'ONTWIKKELEN' zich weer in het daaropvolgende leven. Bij kunstenaars zien we het terug in de stijl van werken, in het vorm- en kleurgebruik, en in de gebruikte technieken.


Fenomenologisch vastgestelde resultaten

De beeldende kunst is bij uitstek geschikt om deze 'vormkrachten' zichtbaar te maken. Het is objectief te maken, middels beeldanalyses van schilderijen en beeldhouwwerken, en een methode van vergelijken. Het materiaal is objectief, waarneembaar, door iedereen te verifiëren.

Het kunsthistorisch onderzoek is te vinden op kubisme.punt.nl(1) Trattato della Pittura - Leonardo da Vinci - samengesteld door Francesco Melzi en in 1552 voor het eerst in druk laten verschijnen.Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl