Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
In 1905 begint de Roze periode
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                               Picasso    De Kunstenmakersfamilie    olieverf, 212x229, 1905
 
 
Het werk in deze roze periode verschilt niet veel van de blauwe periode. Waren het in de blauwe periode armen, eenzamen en miserabelen, in de roze periode zijn het de artiesten en potsenmakers, op het eerste gezicht een vrolijk lijkende wereld, maar even melancholiek als de bedelaars uit de blauwe periode. Men noemt het ook wel de 'harlekijnperiode'. Picasso's betere leefomstandigheden hebben zeker een rol gespeeld in de overgang naar de optimistische roze periode.
 
 
                     
                      Picasso             Harlekijn met glas, in Lapin Agile           1905
 
Bateau Lavoir
 
In april 1904 verhuist Picasso definitief naar Parijs. Hij huurt een atelier in de Rue Ravignan13, in een barakachtig houten huis, waarin nog meer ateliers gevestigd waren. Naast Picasso zien we Amadeo Modigliani,
Kees van Dongen en Otto van Rees. Het was een smeltkroes van de avantgarde, het werd bezocht door groot aantal mensen als Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Jean Cocteau, Henri Matisse en Gertrude Stein. Omdat het huis leek op de wasserijboten op de Seine, kreeg het de naam "Bateau Lavoir".
 
 
       Clown met jongen, 1905           Zittende harlekijn, 1905       Harlekijn te paard, 1905
 
 
Tentoonstellingen
 
Picasso krijgt in deze tijd ook meer mogelijkheden om te exposeren. Eerst in 1904 in de galerie van Berthe Weill, in 1905 stelde hij zijn eerste Kunstenmakersschilderijen ten toon in de Galerie Serrurière op de Boulevard Haussmann, De vroegere circusclown Clovis Savigot was een galerie begonnen in de Rue Lafitte, en als Picasso daar gaat exposeren, wordt het werk direct opgemerkt door Leo en Gertrude Stein. Zij kopen het werk van Picasso voor 800 frank, voor die tijd een astronomisch bedrag. Weer later koopt de kunsthandelaar Ambroise Vollard de schilderijen voor 2000 frank.
De bekende russische verzamelaar Sergej Sjtsjoekin koopt eveneens een aantal schilderijen.
 
 
              
                     Picasso                        Vrouw met kraai                       1904
 
 
Het leven in Montmartre
 
Kunstenaars zoeken elkaar op in het café van Père Frédé dat de naam droeg  "Lapin Agile" (het handige konijn) en het is de gewoonte om samen de voorstellingen in het circus Medrano te bezoeken. In het schilderij "vrouw met kraai" zien we als model, de dochter van Frédé, die inderdaad een tamme kraai had. Een ander model is Fernande Olivier, die later de levensgezellin wordt van Picasso.
 
 
Literaire kringen
 
Al in 1901 had Picasso in zijn contact met de dichter Max Jacob kennis gemaakt met een aantal progressieve schrijvers en dichters. Deze schrijvers kwamen elke dinsdag bijeen in "Closerie des Lilas", een café op Montparnass, voor discussies.
 
De belangrijkste woordvoerder was de dichter Guillaume Apollinaire. Apollinaire schreef talloze artikelen voor allerlei tijdschriften, vaak anti-kolonialistisch en anti-militaristisch van toon. Hij was belangrijk voor Picasso, want hij schreef ook voor verschillende avantgardistische tijdschriften als "Vers et prose" en vooral "La Plume". Het droeg bij aan de vroege erkenning van Picasso.
 
De schrijver André Salmon, de organisator van de bijeenkomsten in "Closerie des Lilas", schreef eveneens kritieken en verhandelingen over nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst. Salmon kwam regelmatig in het "Bateau Lavoir".
 
Verder was daar nog Alfred Jarry, een kleurrijke figuur. Hij was een radicaal literator, een creatieve buitenstaander, met zijn groteske en satirische kluchten over koning Ubu. Ubu was de belichaming van de laffe 'wild geworden'kleinburger, die eenmaal aan de macht, de wereld in de chaos stort. Jarry was de voorloper van het Dadaïsme, het Surrealisme en het absurde theater.
In deze omstandigheden ontstonden de werken van de blauwe en roze periode, met de uitbeelding van bedelaars, gebrekkige eenzamen, maar ook harlekijnen, kunstenmakers en toneelspelers. Picasso zette zich daarmee af van de 'officiele' kunst.
 
 
         
             Picasso     Famille de saltimbanques / Kunstenmakersfamilie    1905
 
 
Kunstenmakersfamilie
 
Deze 'harlekijnfase' krijgt zijn hoofdwerk in het grote schilderij - 2 x 2 meter - de Kunstenmakersfamilie uit 1905. Er gingen vele schetsen aan vooraf.
 
 
                
                      Picasso                     Kunstenmakersfamilie                   1905
 
               
                     Picasso      Kunstemakersfamilie, droge naald ets       1905
 
               
      Picasso, Vrouwelijk naakt, eind 1906        Picasso       Het Toilet       zomer 1906
 
 
Nieuwe vormgeving
 
Tijdens de roze periode neemt de tendens tot het experimenteren met vormen toe. Picasso boetseert in was, en maakt enkele portretten, een vrouwenkop, waarschijnlijk Fernande Olivier en een Nar.
 
 
            
 
 
In 1906 ziet Picasso ook in het Louvre een tentoonstelling van Iberische sculpturen, die in 1903 bij Osuna, in Sevilla zijn opgegraven. Deze werken beïnvloeden zijn manier van schilderen op een plastisch, ruimtelijke wijze.
 
 
 
          
              Picasso, Naakte jongen, 1906        Picasso, Jongen met een paard, 1906
 
 
Gósol
 
In mei 1906 reist Picasso met Fernande Olivier naar Barcelona en naar Gósol, in de Pyreneeën. Hij schildert hier landschappen en naar model, hij schildert de plaatselijke boerenbevolking.
 
In augustus 1906 keert hij terug naar Parijs, schildert daar werken die beïnvloed zijn door de Iberische sculpturen. We zien hierin al de eerste aanwijzingen voor het ontstaan van een nieuwe manier van uitbeelden. De figuren hebben een duidelijk plastische vormgeving. Het licht/donker daarin versterkt de vorm, tot hoekige vlakken.
 
 
            
              Picasso                                     De harem                                          1906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling
 
In het onderzoek naar het verband tussen de objectieve vorm- en kleuraspekten en planeetaspekten hebben we kunnen vaststellen dat de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van een kunstenaar betekenisvol zijn voor het werk dat de kunstenaar maakt.
Het onderstaande overzicht laat de planeetaspekten zien tijdens de prenatale ontwikkeling van Picasso.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 zgn. "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27,5 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop. De 10 'maan'maanden geven dus informatie voor de eerste 70 jaar in een levensloop.
Het begin van de prenatale ontwikkeling ligt op 25 januari 1881 en duurt tot 25 oktober 1881.
In het overzicht zijn de jaren en leeftijden vermeld en ook de belangrijkste stappen in de stijlontwikkeling van Picasso aangegeven.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zon uitgaand conjunct Jupiter
In de prenatale ontwikkeling vindt een uitgaande conjunctie plaats tussen de Zon en Jupiter op 22 april 1881, welk tijdstip corresponderend met het jaar 1904, het jaar waarin de blauwe periode overgaat in de roze periode.
In het hierbovenstaande overzicht van schilderijen uit die periode wordt duidelijk hoe geleidelijk dat heeft plaatsgevonden.
 
 
Saturnus en Jupiter
In de planetentypologie zijn Saturnus en Jupiter elkaars tegenbeeld. Een ingaande conjunctie van Jupiter op Saturnus komt de positieve kwaliteit van Jupiter niet ten goede. Als Jupiter uitgaand conjunct Saturnus gaat lopen komen de kwaliteiten van Jupiter beter tot uiting.
In het voorbeeld van Picasso krijgt de Zon ook een ingaande conjunctie op Saturnus, gevolgd door een uitgaande, wat de kwaliteiten van Jupiter en Saturnus nog eens versterkt.
We maken een klein overzicht.
 
Verschillen in de schilderkunst als het gaat om de kwaliteiten van Saturnus en Jupiter
 
                                                              Saturnus         Jupiter
 
 
 
                  
 
                                                                                    blauw            rood-oranje-geel
                                                                        koele kleuren            warme kleuren
                                                                     blauwe periode            roze periode bij Pablo Picasso
 
                                                      het blauw van Van Gogh           het geel bij Vincent van Gogh
 
 
        
 
 
                                                       de koele kleuren en warme kleuren van Marc Chagall
 
 
                                         
 
 
 
 
 De vormkwaliteiten van Saturnus en Jupiter in de schilderkunst en beeldhouwkunst
 
 
                                                                                      
 
 
                                            ........ andere afbeeldingen worden nog geplaatst.................
 
 
                                                                                hoekig           rond
                                                           geometrische vorm           plastische vorm
                                            verwant met de architectuur           beeldhouwkunst
 
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl