Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Geboortehoroskoop van Picasso
 
 
In zijn biografie over Picasso beschrijft Pierrre Daix dat hij van Picasso zelf heeft kunnen vernemen wanneer en hoe laat hij geboren was, op 25 oktober 1881 om half tien 's avonds in Málaga.
Vooral de geboortetijd is hierin belangrijk. Er bestaan namelijk horoskopen van Picasso die uitgaan van een andere geboortetijd, waardoor de plaats van de planeten in totaal andere huizen komen te staan.
In de tijd, door Pierre Daix genoemd: half tien 's avonds, zien we de planeetstanden in die huizen staan, welke plaats betekenisvol blijkt te zijn voor Picasso, en mogen we ervan uitgaan dat deze geboortetijd dus klopt.
 
 
 
   
 
 
Belangrijkste elementen in deze horoskoop zijn:
 
   - Mars op de Ascendant
   - Ascendant in Kreeft
   - Zon in het vijfde huis
   - Uranus op de cusp van het vierde huis
   - Venus in het vierde huis
   - vier planeten in het elfde huis
 
 
Een horoskoop is het uitgangspunt. Je kunt het zien als de aanleg, het gereedschap, waarmee je het in dit leven moet doen.
Daaropvolgend zijn er progressies, waarbij elke dag na de geboorte staat voor één levensjaar.
De planeetaspekten in die tijd geven de veranderende situatie aan. Een mens ontwikkelt zich in de loop van zijn leven. We kunnen deze ontwikkeling voor een deel aflezen aan de progressieve aspekten.
Deze ontwikkeling kunnen we ook aflezen aan de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling.
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling (links) en de progressies (rechts).
De overeenkomstige leeftijden en jaartallen en stijlontwikkeling in het werk van Picasso staan daarin genoemd.
 
 
 
 
 
We gaan deze elementen achtereenvolgens beschrijven.
 
 
Berekening
 
Het genoemde tijdstip is een Spaanse tijd uit de 19de eeuw, dat verschilde met Greenwich Mean Time met 14 minuten en 44 seconden.
De gebruikte Sterrentijd geeft aan hoe lang het op dat moment geleden is, dat het Lentepunt (= 0:00 graden Ram) door de Meridiaan ging.
De berekening ziet er dan als volgt uit:
 
Spaanse Tijd                              21: 30.00  uur
Tijdzone verschil                      -  0: 14.44  uur
Greenwich Mean Time                21: 15.16  uur
Tijdsverschil met Málaga          -  0: 17.36   uur
Ware, Plaatselijk Tijd                20: 57.40  uur
Sterretijd op 0:00 uur              + 2: 17.34  uur
Sterretijd op het geboorteuur    23: 15.14  uur
 
Met deze laatste Sterretijd kunnen we in de Huizentabellen de Ascendant, Midhemel, en andere huizen vinden, en kunnen we de exakte plaats berekenen van de Zon, Maan en de planeten.
 
 
 
 
   ...... aan deze tekst wordt op dit moment gewerkt ........
 
 
 
 
 
 
Mars op de Ascendant
 
Picasso heeft een zeer actief, ondernemend en kreatief leven geleid. Dat lezen we af aan de grote hoeveelheid werk, schilderijen, tekeningen, etsen, litho's, keramiek, beeldhouwwerk. Op foto's van zijn ateliers zie je vaak meerder schilderijen op ezels staan, waaraan hij tegelijkertijd werkte. Ook maakte hij series van wel 50 tot 60 stuks schilderijen naar belangrijke kunstwerken als bijv. 'Las Méninas' van Velasquez.
 
Als Picasso verhuisde of voor de zomer naar een Zuidfranse kustplaats vertrok, stond hij daar de volgende dag al weer te schilderen. En als het hem moeilijk werd gemaakt om te schilderen, door kinderen of bezoek van vrienden, dan werkte hij vaak in de nacht.
 
Deze enorme dadendrang, deze onstuitbare energie kunnen we beslist toeschrijven aan de Mars op de Ascendant. In de progressies gaat deze Mars retrograde lopen, waardoor Mars op de Ascendant blijft staan, zijn hele leven lang.
 
Met betrekking tot de beeldende kunst komt het karakter van Mars vaak naar voren in een tekenachtige, schetsmatige manier van werken. Picasso had de gewoonte om snelle schetsen en karikaturen te maken van zichzelf en van zijn vrienden. Zijn hele leven lang ontstaan schetsboekbladen vol met tekeningen. Ook in zijn schilderijen is de tekening heel belangrijk. Onderstaand voorbeeld laat dat zien.
 
 
 
     
       zijn zoon Paul, uit het huwelijk met Olga, geschilderd in 1924,
      we zien de tekening waarmee het schilderij is opgezet.
 
 
Ascendant in Kreeft
 
Meest opvallende betekenis van een Kreeft is de lust tot verzamelen. Picasso had een grote verzameling schilderijen en beelden van vele kunstenaars, als Corot, Courbet, Gauguin, Cézanne, Renoir, Matisse, Douanier Rousseau, Braque, Gris, Laurens, Derain, Modigliani, Gonzalez, Max Ernst, Man Ray, Miró en vele anderen.
 
Daarnaast bezat hij kunstwerken uit andere culturen, als maskers van de Zuidzee eilanden, gipsen afgietsels van prehistorische vrouwenfiguren,enz. Ook bewaarde Picasso vellerlei objecten, die hem ooit inspireerden tot het maken van zijn eigen werk. Hij kon moeilijk dingen weg doen. Eigen werk hield hij ook lang bij zich, zoals het schilderij 'De Drie Dansers' uit 1925, dat hij pas in 1965 afstond aan de Tate Gallery. Een ander voorbeeld is de kubistische konstruktie 'Gitaar' uit 1911, dat in 1971 ging naar het Museum of Modern Art in New York.
 
De Kreeft op de Ascendant geeft ook de wens naar een gezinsleven, naar de aanwezigheid van kinderen en naar uitgebreide familiebetrekkingen. We weten van Picasso dat hij tot op hoge leeftijd jonge kinderen om zich
heen had, uit meerdere huwelijken en relaties.
 
Mensen met Kreeft op de Ascendant wonen graag aan het water. Picasso heeft als kind steeds gewoond in plaatsen aan de kust, aan zee, in zijn geboorteplaats Málaga, in La Coruna en in Barcelona.
 
Als hij in 1919 enige tijd verblijft in Biarritz op uitnodiging van Madame Errazuriz om enkele muurschilderingen te maken in haar villa, heeft hij negen jaar geen zee gezien. Vanaf dat moment gaat hij ieder zomer naar plaatsen aan de Middellandse Zee, St. Raphael, Juan les Pins, Cap d'Antibes, Dinard, Cannes.
 
 
Zon in het vijfde huis
 
Deze plaats van de Zon geeft in het algemeen aan dat men scheppend bezig wil zijn, dat men beschikt over een goed uitdrukkingsvermogen. Het vijfde huis is analoog aan het vijfde teken, Leeuw. Het is het levensgebied van onze zelfexpressie, scheppingskracht, en ook onze kinderen. Picasso laat dat in alle opzichten zien, in zijn kreatieve persoonlijkheid. Ook heeft hij door zijn steeds nieuwe relaties tot op hoge leeftijd kinderen om zich heen gehad.
 
 
Uranus op de cusp van het vierde huis
 
Het vierde huis heeft als levensgebied de huiselijke omstandigheden, in de jeugd is dat de familie, ouders, later wordt dat het eigen huis. Ook geeft het de emotionele basis aan, het onbewuste.
 
Uranus op de cusp van het vierde huis maakt zijn veranderlijke invloed daar heel duidelijk waarneembaar. Picasso heeft op zeer veel verschillende plaatsen gewoond, verbleven. Vaak liep dat parallel aan een verandering in zijn relaties en met veranderingen in zijn stijl van schilderen. Dit wordt nog duidelijker als we weten dat Venus zich in het vierde huis bevindt. Venus staat voor het vrouwelijke en voor de kunst, die beide in het leven van Picasso direct betrokken waren bij die veranderingen.
 
Het steeds veranderen van woonplaats trad al op in zijn vroege jeugd. Geboren in Málaga in het zuiden van Spanje, verhuisde de familie naar La Coruna in het noordwesten van Spanje, waarna opnieuw verhuisd werd naar Barcelona, in het noordoosten van Spanje.
 
 
Venus in het vierde huis
 
Het vierde huis zegt voor het begin van het leven iets over de ouders. Bij Picasso is dat natuurlijk zijn vader die tekenleraar was en daarnaast ook nog conservator van het gemeentelijk museum in Málaga. Kunst was dus heel gewoon in het huiselijk leven, Picasso werd ook al vroeg gestimuleerd om te gaan tekenen.
 
Later in het leven zegt Venus in het vierde huis iets over de eigen situatie. Foto's van het interieur van de vele huizen van Picasso spreken duidelijke taal. Er is altijd een grote hoeveelheid kunst te zien, alle hoeken van een
vertrek staat vol met spullen. Ook zie je altijd wel een vrouwenfiguur aanwezig in dat huis. Venus laat zich dus duidelijk zien.
 
Vier planeten in het elfde huis
 
Picasso heeft vele vriendschappen gekend. Vrienden uit allerlei kringen: schrijvers, dichters, musici, komponisten, stierenvechters, drukkers, uitgevers, politici, wetenschappers, kunsthandelaren, museumdirekteuren, en veel andere kunstenaars, ook filmregiseurs, filmacteurs, balletdansers, choreografen, meer ambachtelijk werkende mensen als pottenbakkers, wevers, ook architekten, en noem verder maar op.
Deze omstandigheid wordt aangegeven door het overvolle elfde huis, het huis van de vriendschappen, van de gemeenschap waarin men staat. In dit huis staan de planeten Saturnus, Neptunus, Jupiter en Pluto. Picasso had veelsoortige betrekkingen met zeer verschillende mensen.
 
 
 
 
 
Progressies
 
In bovenstaande tabel zien we de progressies in de horoskoop van Picasso.
De progressieve data staan links vermeld, waarin elke dag ná de geboorte staat voor één levensjaar. Rechts staan de jaren aangegeven.
Daar tussen in staan nog verschillende data vermeld (in het zwart) die gelezen moeten worden als een vervolg op de aspekten in de prenatale ontwikkeling. Waar nodig zullen dit toelichten.
 
De progressies beperken zich tot slechts enkele aspekten:
 
een progressieve Venus over de Zon radix
een Zonsverduistering
een progressieve Zon over de Maan radix
een progressieve Venus over de Mercurius radix, en over de Maan radix
en een progressieve Mercurius over de Maan radix
 
Allemaal geen spectaculaire aspekten waarmee je de stijlontwikkeling van Picasso zou kunnen verklaren. Daarvoor moet je toch echt naar de prenatale ontwikkelingsaspekten kijken.
We verklaren enkele van de bovengenoemde progressies.
 
 
Progressieve Venus conjunct Zon radix
 
Dit aspekt laat zich plaatsen.....
 
..... wordt op dit moment uitgewerkt........
 
 
 
 
 
 
Zonsverduistering
 
De Zonsverduistering is misschien nog het meest belangrijk. Deze valt samen met ....
 
..... wordt op dit moment aan gewerkt........
 
 
 
 
 
 
Progressieve Zon conjunct Maan radix
 
Dit aspekt valt samen met.......
 
.....wordt op dit moment uitgeschreven.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progressieve Maan conjunct Saturnus, Neptunus, Jupiter en Pluto in Stier
 
Wat wel een interessant gegeven is, is de progressieve Maan die elke 27/28 jaar over de planeten in Stier loopt. Welk aspekt dan ook te koppelen is aan een vruchtbare, creatieve periode in zijn leven.
Deze periodes zullen we hieronder een voor een beschrijven.
 
 
1892-1893 Horta de Ebro
 
Deze periode is van grote beteknis geweest voor Picasso. Dat geeft hij zelf aan.
 
...... wordt op dit moment aan gewerkt.......
 
 
 
 
 
 
1919-1920 Terugkeer naar een Classicisme
 
Dit moment markeert .......
 
 
 
 
 
1947-1948 Het ontstaan van keramiek
 
In de zomer van 1947 ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl