Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
1907 en het ontstaan van "Les Demoiselles d'Avignon"
 
 
 
 
Het jaar 1907 wordt een jaar van een fundamentele stijlverandering in het werk van Picasso. De aanloop tot deze stijlverandering is gemaakt in de zomer en herfst van 1906, tijdens zijn verblijf in Gósol, een bergdorp in Tarragona.
 
 
  
zelfportretten                 1896                                            1906                                           1907
 
 
Deze stijlverandering zien we in de bovenstaande portretten heel duidelijk naar voren komen. Is de plasticiteit van het eerste portret nog gemaakt met veel licht/donker, het tweede portret bestaat al meer uit contourlijnen, het derde portret is geheel met lijnen en vormen uitgewerkt.
In een tijdsbestek van nauwelijks 10 jaar zien we in het werk van Picasso de overgang van het pure schilderen naar het tekenen. In zijn schilderijen ligt vanaf 1907 het accent op de lijn, op de vorm, kleur wordt daarin toegevoegd.
 
 
Ruimtelijke weergave
 
Al in de winter van 1905-1906 gaat Picasso er toe over om de figuren in zijn schilderijen ruimtelijker weer te geven. In de Herfstsalon van 1905, waarin de Fauvisten een rel ontketenden, had Picasso ook een Ingres-retrospectief gezien en een tiental werken van Paul Cézanne.
Als hij in het voorjaar van 1906 een tentoonstelling in het Louvre ziet met antieke Iberische sculpturen, in 1903 opgegraven in Osuna, wordt zijn belangstelling gewekt door de primitieve kunst. Hij ziet daarin een elementaire manier van vormgeven.
 
         
 
                    
            Picasso                          schilderijen gemaakt in Gósol                                 in 1906
 
 
Gósol
 
In mei 1906 gaat Picasso met Fernande Olivier naar Barcelona. Aansluitend brengen ze de zomer door in Gósol, in een bergdorp in de provincie Tarragona. Picasso schildert daar landschappen en portretteert de plaatselijke boerenbevolking, hij schildert een aantal naakten. Hij maakt zelfs een figuurgroep waarin al elementen voorkomen die hij in het schilderij "Les Demoiselles d'Avignon" verder gaat uitwerken.
 
 
 
                              
                  Picasso, schilderijen van vrouwelijke naakten, gemaakt in Gósol, in 1906
 
 
 
 
                 
                  Picasso, schetsblad met portretstudies voor het Zelfportret met palet
 
 
               Eerste tekenen van een nieuwe stijl
 
Met deze werken als uitgangspunt komt Picasso in het najaar van 1906 tot een zeker hoogtepunt in een tweetal portretten. Het "Portret van Gertrude Stein" en het "Zelfportret met palet".
 
 
 
         
  Picasso, Portret van Gertrude Stein, 1906                         Zelfportret met palet           1906
 
 
In deze portretten zien we contouren, lijnen en kleurvlakken naast elkaar staan, vallen niet meer samen. De vorm wordt daarmee belangrijker.
 
Deze manier van vormgeven wordt doorgezet in een aantal tekeningen en figuurstudies van o.a. zich kammende vrouwen, in Gósol begonnen, en in het najaar 1906 in Parijs afgemaakt.
 
 
                                  
                                             Picasso,      zich kammende vrouw
                                          in de zomer in 1906 in Gósol begonnen,
                                        in het najaar van 1906 in Parijs afgemaakt
 
 
             
             Picasso, schilderij De Harem, gemaakt in Gósol, zomer, herfst 1906
 
 
 
 
 
           Les Demoiselles d'Avignon
 
 
                 
                Picasso,             studie voor "Les Demoiselles"       maart en april 1907
 
 
        
   voorstudies van portretten voor het schilderij "Les Demoiselles" in de winter 1906/1907
 
 
                                                        
                                                      portret,   juni / juli 1907
 
 
               
              Picasso, voorstudie voor het schilderij "Les Demoiselles", voorjaar 1907
 
                     
               Picasso, voorstudies voor het schilderij "Les Demoiselles", zomer 1907
 
 
 
In het najaar van 1906 begint Picasso met zijn schetsen voor het werk "Les Demoiselles d'Avignon. In maart 1907 was de eerste complete compositie af, een aquarel, met daarop zeven figuren. In nieuwe ontwerpen brengt Picasso het aantal figuren terug tot vijf personen, te zien in een kleinere aquarelstudie. Hij maakt meer dan 800 voorbereidende schetsen, waaronder schetsboeken, vluchtige aantekeningen, maar ook grote , zelfstandige studies en zelfs een schilderij. Driekwart jaar houdt hij zich hiermee bezig.
 
Deze schetsen laten zien hoe Picasso de voorstellingen in enkele lijnen vormt, en met licht/donker het volume weergeeft. De voorstelling wordt daarmee meer en meer tekenachtig, bepaalt door contouren en lijnen, kleur wordt alleen nog maar toegevoegd.
 
 
      
    Picasso                Zelfportret                1907                  Studie Vrouwenkop       1907
 
 
Zoals nu blijkt is Picasso daarbij niet beïnvloed geweest door de negerplastiek. Pas in de zomer, in augustus 1907 ziet hij in het Parijse Trocadéro Museum een hele zaal Afrikaanse sculpturen. Het schokt hem omdat ze op dezelfde manier waren vormgegeven als de meest 'gedeformeerde' figuren in zijn schilderij "Les Demoiselles d'Avignon" dat hij een maand eerder, in juli 1907, had voltooid. Er zijn studies uit maart 1907 waarin deze gedeformeerde maskergezichten al voor komen.
 
In het schilderij "Les Demoiselles d'Avigon" lijken de figuren zich op te lossen in monchrome kleurvlakken, in contrast met de achtergrond, de hoofden als tekening uitgewerkt, met een enkele in licht/donker.
 
 
     
      Pablo Picasso                      Les Demoiselles d'Avignon                     juni/juli 1907
 
 
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling
 
In het onderzoek naar het verband tussen de objectieve vorm- en kleuraspekten in de beeldende kunst en de planeetaspekten, hebben we kunnen vaststellen dat de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van een kunstenaar betekenisvol zijn voor het werk van de kunstenaar.
Het onderstaande overzicht laat de planeetaspekten zien tijdens de prenatale ontwikkeling van Picasso.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 'Maan'maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén 'Maan'maand (een maanomloop = 27,5 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop. De 10 'Maan'maanden geven dus informatie voor de eerste 70 jaar in een levensloop.
Het begin van de prenatale ontwikkeling van Picasso ligt op 25 januari 1881 en duurt tot 25 oktober 1881.
In het overzicht zijn de jaren en leeftijden vermeld en ook de belangrijkste stappen in de stijlontwikkeling van Picasso aangegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zon conjunct Venus conjunct Neptunus
 
In de prenatale ontwikkeling zien we een conjunctie tussen de planeten Zon, Venus en Neptunus op 2-3-4 mei 1881, corresponderend met het jaar 1906-1907.
 
Met dit aspekt komt de verbeelding van Picasso in een stroomversnelling. Neptunus-aspekten laten altijd werken zien waarin de 'verbeelding' in de plaats komt van de 'afbeelding'. De fantasie krijgt de vrije loop.
 
Andere voorbeelden zijn de impressionistische werken van Monet, e.a. Hier werd ook voor het eerst in de kunstgeschiedenis de 'afbeelding' ondergeschikt aan de 'verbeelding'. Men ziet vage impressies van landschappen en andere onderwerpen. Bij de impressionisten betrof het alleen nog maar de manier van uitbeelden, van schilderen, dus puur een materiaal/technische aangelegenheid. Bij Picasso krijgt nu ook de voorstelling in de 'verbeelding' een heel eigen uitwerking.
 
Weer andere voorbeelden zijn de werken in het Symbolisme, waarin niet-materiële zaken worden uitgebeeld, als droom, stilte, extase, hypnose, de dodendans, e.a. Symbolen van goed en kwaad, van moed, van valsheid, werden uitgebeeld met voorstellingen uit onze omringende wereld, als bloemen, dieren als paard, een slang, e.a.
 
Was bij Monet het een "impressionisme van het oog", bij Odilon Redon was dat het "impressionisme van de ziel".
 
In al deze voorbeelden zien we dus het accent liggen op de 'verbeelding', de fantasie, de creatie. Bij Picasso gaat deze creatieve impuls alle kanten op, zowel de vorm, als de kleur, als de voorstelling worden in de verbeelding betrokken. De kunstenaar krijgt de vrije hand.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl